Gençlik İş Bulma Kurumu

İşgücü piyasasına girerken özel destek ihtiyacı olan gençler için çeşitli kurumlar destek sunmaktadır. Aralık 2018'de kurulan Schwalm-Eder ve Waldeck-Frankenberg ilçelerinin gençlik iş bulma kurumunun amacı, bu teklifleri ilçeler arasında bir araya getirmek ve ilgili tüm hizmet sağlayıcıların ve sosyal entegrasyon ortaklarının, Devlet Eğitim Ofisinin, Korbach İstihdam Ajansı'nın ve Schwalm-Eder ve Waldeck-Frankenberg iş merkezlerinin koordineli bir yaklaşımıyla gençlere en uygun profesyonel ve psikososyal danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Gençler sadece kendi yasal yetkileri çerçevesinde değerlendirilmemelidir. Gençlik İş Ajansı'nın kurulmasıyla birlikte, işbirliği ortakları kendilerini bu zorluğun karşılanması için taahhüt etmiş oldular. Aksine, bir gençle aynı anda temas halinde olan, geçmişte olan veya yakın gelecekte olacak oyuncularla birlikte çalışılmalıdır.

Gençlik İş Kurumu, sosyal hizmet sağlayıcılar Agentur für Arbeit, Jobcenter, Gençlik Dairesi ve Devlet Eğitim Dairesi arasında çeşitli işbirliği biçimleri için soyut bir terimdir. Amaç, okuldan eğitime geçişi geliştirmek için bireysel hizmetleri bir araya getirmek ve birbirine bağlamaktır. Son yıllarda Almanya genelinde 300'e yakın genç istihdam ajansı, şehir ve ilçelerde içerik açısından farklı odak noktalarıyla ortaya çıkmıştır. Bazı durumlarda, "tek çatı altında" işbirlikleri vardır, daha büyük ilçelerde aktörlerin işbirliği genellikle işbirliği anlaşmaları ile düzenlenir. Teklif, artan destek ihtiyacı nedeniyle birden fazla sosyal hizmet sağlayıcısı tarafından bakılan gençlere yöneliktir.

Hintergrund

2018 gründete sich die Jugendberufsagentur Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg: Erstmals schlossen zwei Landkreise einen gemeinsamen Kooperationsvertrag zur Unterstützung Jugendlicher und junger Erwachsener am Übergang von der Schule in den Beruf. Die zuständige Agentur für Arbeit, das Staatliche Schulamt, die beiden Landkreise, als auch die Jobcenter der Landkreise bekundeten in diesem die enge Netzwerkarbeit für und mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Im gemeinsamen Agieren wollen die Institutionen eine bestmögliche Unterstützung und Begleitung bei der Verwirklichung des beruflichen Werdegangs jeder/jedes Einzelnen leisten. Im Vordergrund steht dabei die persönliche Begleitung durch abgestimmte Prozesse und ein gemeinsames Handeln, um schnell ans Ziel zu kommen.